از بین بردن موهای بدن در هر قسمتی از آن و به روش کندن از ریشه صورت گیرد اپیلاسیون گویند؛ انواع مختلفی برای آن از قبیل لیزیک، استفاده از چسب خاص (مومک) ، بند کردن و … را می‌توان نام برد. وقتی موزدایی به روش طبیعی باشد افراد کمتر جوش می زنند و در مدت مناسبی نسبت رشد موها کمتر می شودکه با عطر های مختلف در بازار موجود می باشد.

For emergency cases        1-800-700-6200

فروشگاه رد کردن