پیش بند یکبارمصرف این محصول از نفوذ آب ، مایعات و هرگونه موادی که برروی سر و گردن وصورت انجام داده میشودجلوگیری میکند.

هد این محصول برای بالا نگهداشتن مو در زمان اصلاح وگریم استفاده میشود.

ازاین محصول در زمان اصلاح گریم پاک سازی پوست وسایر کارها برروی صورت استفاده میگردد.

For emergency cases        1-800-700-6200

فروشگاه رد کردن