پیش بند نایلونی مخصوص رنگ در آرایشگاه ها
این پیش بند از نرم ترین نایلون و مواد درجه یک تهیه شده .
در سایز های بلند و کوتاه میباشد و هرکدام برای یک مشتری مصرف میشود.
عدم نفوذ رنگ به لباس و بعنوان محافظ میباشد.

For emergency cases        1-800-700-6200

فروشگاه رد کردن