01002

روپوش یکبارمصرف

روپوش یکبارمصرف آزمایشگاهی وآرایشگاهی تولیدشده ازمواد پلی پروپیلن وکاملابهداشتی راحت ومقرون به صرفه میباشد.

اطلاعات بیشتر
ســــــــــــــــورس فـــــــــــــــــا