پک آنژیوگرافی

تماس بگیرید

گان جراح ساده
حوله جراح
شان پرفوره لمینت
کاور
رسیور
گالیپاد ۱۰۰ سی سی
گالیپاد ۲۰۰ سی سی
اسپانچ
سینی
شان ترالی لمینت

که در گالری تصاویر سایز و تعداد را میتوانید مشاهده کنید.

توضیحات

این پک شامل:

گان جراح ساده

حوله جراح
شان پرفوره لمینت
کاور

رسیور

گالیپاد ۱۰۰ سی سی

گالیپاد ۲۰۰ سی سی
اسپانج
سینی 
شان ترالی لمینت

که در گالری تصاویر سایز و تعداد را میتوانید مشاهده کنید.