پک چشمی

تماس بگیرید

توضیحات

این پک شامل:
گان جراح ساده

حوله جراح

شان ساده

شان پرفوره ساده

رسیور

اسپانچ

شیلد

پد

شان ترالی لمینت

که در گالری تصاویر سایز و تعداد را میتوانید مشاهده کنید.