روماتولوژی شامل بیماریهای زیر میباشد: بیماری های مفصلی مشکلات خارج مفصلی بیماری های استخوان بیماری های ستون فقرات بیماری های بافت همبند بیماری های مفصلی بیماری های مفصل که با علت های متفاوت به شرح زیر می تواند باشد: الف. علت التهابی (Inflammatory) مانند بیماری آرتریت روماتریت و … ب. علت مکانیکال: مانند بیماری استئوآرتریت (Osteoarthritis)…

For emergency cases        1-800-700-6200

فروشگاه رد کردن