سیستم نرم افزاری  MIS    (تحت شبکه) امکانات سیستم نرم افزاری  MIS    دارای بخش های:  ویزیت، تزریقات، بهداشت محیط، نوار قلب، رادیولوژی و سونوگرافی   دندانپزشکی، تیروئید، پاپ اسمیر، مامائی و زنان زایمان، آزمایشگاه تشخیص طبی     داروخانه، بخش های مختلف بیماران خاص(تالاسمی، هپاتیت، هموفیلی ،دیابت،کبد،پیوند، دیالیز، ام اس،سرطان) دارای قسمت های: بیماران شامل: ایجاد پرونده, جستجوی نسخه، بیماران امروز، جستجوی مجزا،…

For emergency cases        1-800-700-6200

فروشگاه رد کردن