نویسنده - kazemi

ماسک کاسه ای سوپاپدارپزشکی وصنعتی

ماسک سوپاپدار دار بزنیم یا نه ؟

معمولا وقتی ما یک ماسک سوپاپدار(فیلتر دار) مشاهده میکنیم اولین چیزی که به ذهن ما میرسد این است که فرد استفاده کننده با این ماسک در بالاترین سطح ایمنی قرار دارد. ماسک سوپاپدار دار بخوبی میتواند...

X